Kyrkjegardar


Strand kyrkjeleg fellesråd  - ny tekst om kyrkjegardar

Her kommer mer info.