Kyrkjegardar

I Strand kommune har me 5 kyrkjegardar. Idse kyrkjegard på Idse, Langeland kyrkjegard og Førland gravplass på Jørpeland, Strand kyrkjegard på Strand og Voster kyrkjegard på Voster. Biletet er frå Førland gravplass som blei tatt i bruk i 2007.

Langeland er den einaste gravplassen som har eige urnefelt. Her blei det og i 2017 etablert ein navna minnelund.