Kontaktinformasjon


Strand kyrkjelege fellesråd

Adresse: Torgvegen 6, 4120 Tau se kart
Telefon:
51 74 11 30
Epost:
kyrkja@strand.kommune.no

   

Administrasjonsleiar Strand og Jørpeland

Liv Åse Gaard

5174 1130

91114438

Send e-post

Daglig leder - vikar, Jørpeland

Bjørg Leidland

971 65 445

Send e-post

Diakonimedarbeider

Mette Boye

47024185

Send e-post

Kateket Jørpeland

Mia Raustein

404 83 052

Send e-post

Kateket Strand/Saksbehandlar kyrkjegardar

Bodil Sande Turøy

51741137

99317506

Send e-post

Kyrkjegardsarbeidar

Jan Langeland

90930071

Send e-post

Kyrkjegardsarbeidar Jørpeland og Strand

Fikret Abedinoski

48264561

Send e-post

Kyrkjetenar Strand og Jørpeland

Wenche Krogevoll

97189677

Send e-post

Kyrkjetenar Strand og Jørpeland

Dmytro Manuylov Sivertsen

45455223

Send e-post

Kyrkjeverje Strand og Jørpeland

Trond Hjorteland

46945242

Send e-post

Menighetsarbeider Jørpeland

Elin Skårland

97168137

Send e-post

Menighetsforvaltar Jørpeland

Gro W. Nag

95990837

Send e-post

Menighetspedagog Strand sokn

Anita Grødem

41514931

Send e-post

Organist Jørpeland sokn

Ragnvald Sørensen

94858030

Send e-post

Organist Strand og Jørpeland

Geir Arve Helvig

93636591

Send e-post

Sokneprest Jørpeland - frå 16.08.21

Ludvig Bjerkreim

951 89 085

Send e-post

Sokneprest Strand

Martin Ivar Arnesen

98037571

Send e-post

Ungdomsdiakon Strand

Michael Skappel Zülow

92310289

Send e-post