Utstein Pilegrimsgard


Info om hva som skjer på Utstein Pilegrimsgard...

Les meir

 

Menigheten

Utstein Pilegrimsgard


Info om hva som skjer på Utstein Pilegrimsgard...

Les mer

Viktig informasjon om begravelser


Begravelser i Strand kommune fortsetter som planlagt, med de begrensninger som legges av myndighetene av hensyn til sårbare grupper. Begravelser vil fortsatt kunne gjennomføres på en verdig måte. Vi forholder oss til restriksjoner gitt av myndi...

Les meir

 

Menigheten

Viktig informasjon om begravelser


Begravelser i Strand kommune fortsetter som planlagt, med de begrensninger som legges av myndighetene av hensyn til sårbare grupper. Begravelser vil fortsatt kunne gjennomføres på en verdig måte. Vi forholder oss til restriksjoner gitt av myndighetene.

Les mer

Grensejustering - kva er konsekvensane?


Nordsida av Lysefjorden blir grensejustert frå 01.01.20 og tilhøyrer frå denne datoen Strand kommune. Dette betyr at dei òg går over frå Forsand sokn til Jørpeland sokn. Nordsida av Lysefjorden har sidan kyrkja blei bygd i 1854 høyrt til Forsand kyr...

Les meir

 

Menigheten

Grensejustering - kva er konsekvensane?


Nordsida av Lysefjorden blir grensejustert frå 01.01.20 og tilhøyrer frå denne datoen Strand kommune. Dette betyr at dei òg går over frå Forsand sokn til Jørpeland sokn. Nordsida av Lysefjorden har sidan kyrkja blei bygd i 1854 høyrt til Forsand kyrkje og sokna til kyrkjegarden her. Mange stiller spørsmål om korleis dette blir etter grensejusteringa. Saka er todelt. 1. Forsand kyrkjegard. 2. Fors...

Les mer

 

Viktig informasjon om begravelser

Begravelser i Strand kommune fortsetter som planlagt, med de begrensninger som legges av myndighetene av hensyn til sårbare grupper. B...

Les meir

 

Grensejustering - kva er konsekvensane?

Nordsida av Lysefjorden blir grensejustert frå 01.01.20 og tilhøyrer frå denne datoen Strand kommune. Dette betyr at dei òg går over frå Fo...

Les meir

 

Velkommen til dåp

Gratulerer og velkommen til dåp i Strand eller Jørpeland kirke! Påmelding og info her...

Les meir

 

Film om folkekyrkja i Strand

Kva gjer eigentleg folkekyrkja i Strand? Sjå filmen om oss, og få nokre svar! 

Les meir

Se fleire artiklar i arkivet