Gravferdslova og lokale vedtekter for kyrkjegardane i Strand


Her finn du lovverk og forskrifter knytt til gravlegging, kremasjon og urnenedsetting.

 

Vedtekter for kyrkjegardane i Strand kommune

 

Gravferdslova.

 

Forskrift til lov om gravplassar, kremasjon og gravferd.

 

   


Tilbake