Strand kyrkjelege fellesråd > Gravferd
Gravferd

Minnelund på Langeland kirkegård

Her står informasjon om regelverk og priser for navnet minnelund på Langeland k...   Les meir...

Rådyr på gravplassane

Rådyr kan tidvis gjera skade på blomar og vekster på gravplassane. Her er infor...   Les meir...

Gravferd i kyrkja

Her finn du informasjon om gravferd i kyrkja.    Les meir...

Gravplassane i Strand

Her finn du ein oversikt over dei fem gravplassane i Strand.   Les meir...

Kostnader ved gravferder

Her er finn du ei oversikt over offentlege kostnader i samband med gravferder. ...   Les meir...