Strand kyrkjelege fellesråd > Gravferd
Gravferd

Viktig informasjon om begravelser

Begravelser i Strand kommune fortsetter som planlagt, med de begrensninger som ...   Les meir...

Minnelund på Langeland kirkegård

Her står informasjon om regelverk og priser for navnet minnelund på Langeland k...   Les meir...

Rådyr på gravplassane

Rådyr kan tidvis gjera skade på blomar og vekster på gravplassane. Her er infor...   Les meir...

Gravferd i kyrkja

Her finn du generell informasjon om gravferd i kyrkja og gravlegging.    Les meir...

Gravferdslova og lokale vedtekter for kyrkjegardane i Strand

   Les meir...

Når nokon døyr

Her er praktisk informasjon om kva som er vanleg å gjera når nokon døyr.    Les meir...

Gravplassane i Strand

Søk på gravlagde.    Les meir...

Brosjyre om gravferder

Last ned brosjyre om gravferder i Strand, Hjelmeland og Forsand.    Les meir...

Kostnader ved gravferder

Her er finn du ei oversikt over offentlege kostnader i samband med gravferder. ...   Les meir...