Gravferd

Rådyr på gravplassane

Rådyr kan tidvis gjera skade på blomar og vekster på gravplassane. Her er infor...   Les meir...

Gravferd i kyrkja

Her finn du informasjon om gravferd i kyrkja.    Les meir...

Gravplassane i Strand

Informasjon om kyrkjegardane    Les meir...

Kostnader ved gravferder

Her er finn du ei oversikt over offentlege kostnader i samband med gravferder. ...   Les meir...