Konfirmant på Jørpeland 2020-2021


Velkommen til nye konfirmanter 2020-2021. .

 

 


Bli med på et spennende år som konfirmant 2020-2021

    

Les konfirmantbrosjyren her.

 

Vi arbeider med å finne et alternativ til leiren...

 

 

PÅMELDINGSSKJEMA FOR 2020-2021

 

* Høsten 2021 er konfirmasjonsdatoene i Jørpeland menighet:

lørdag 28.august, lørdag 4.september og søndag 5.september

          

Enten du trur, tvilar eller berre er nyfiken, er du velkommen til konfirmasjon i kyrkja.
I konfirmasjonstida får du lære meir om deg sjølv og Gud.
Du får høve til å utforske nokre
av dei mange spørsmåla i livet saman med andre.
Vi snakkar om livet – på godt og vondt. Samstundes får du oppleve mykje nytt.


Konfirmasjonsdagen
Sjølve konfirmasjonsdagen er ein stor festdag for deg, familien og kyrkjelyden.
Den markerer avslutninga på ei spennande tid der du har vore saman med andre for å snakke, lytte og lære, skape og erfare.
I Den norske kyrkja er konfirmasjonen ei forbønshandling. Konfirmasjonsgudstenesta er høgtideleg,
og alle konfirmantane kneler ved alterringen. Presten eller konfirmantleiaren din ber for deg. 


Konfirmasjonstid
Alle har rett til ei god konfirmasjonstid. Dersom du har behov for tilrettelegging,
tar du og familien din kontakt med Jørpeland menighet på telefon 51 74 11 30.

For å bli konfirmert, må ein vere døypt.
Dei som ikkje er det frå før, kan bli døypt i løpet av konfirmantåret.


 

  Hvis noen har spørsmål, ta kontakt på epost: mia.christina.raustein@strand.kommune.no 
  eller ring 5174 1140, eller på Facebook: "Mia kateket Jørpeland" 

 

Tilbake