Besøksadresse, kyrkjekontora


Strand kyrkjekontor er nå å finne i Tau kyrkje, besøksadresse Torgvegen 6, Tau.

Jørpeland menighetskontor er flytta til Jørpeland kyrkje, besøksadresse Åvegen

 

Strand kyrkjekontor er nå ute av kraftverket på Jørpeland.

Kyrkjeverja og Tau-staben har kontorer i Tau kyrkje. Tlf 51741130/51741137

Jørpelandsstaben har kontor i Jørpeland kyrkje, tlf 51741140

 

Velkommen innom!

Tilbake