Viktig informasjon om gravferder


Frå 16.april er det igjen mulig med inntil 100 deltakerar i gravferder, avhengig av romstørrelse

 

Gravferdene vil framleis kunne gjennomførast på ein verdig måte.Begravelser i Strand kommune fortsetter som planlagt, med de begrensninger som legges av myndighetene av hensyn til sårbare grupper - som en følge av korona-utbruddet.

Begrenset antall deltakere 
Det er naturlig for mange å delta i en begravelse. Fra 16.april er det et tak på inntil 100 tilstede på arrangement.

Avstå fra fysisk kontakt 
I en begravelse har det til nå vært naturlig å håndhilse og gi en klem, nå må vi dessverre finne andre måter å vise omtanke og respekt.  Et smil, et vennlig blikk og noen gode ord kan være gode alternativer. 

Holde avstand  
Benytt annen hver stolrad, og annen hver stol så langt det lar seg gjøre. Hold også avstand utendørs. Det anbefales en avstand på minst en meter.

Strand kirkelige fellesråd forvalter fem gravplasser og yter tjenester for hele kommunens befolkning – uavhengig av tro, livssyn og kulturell bakgrunn. Vi vil fortsette å gjøre alt vi kan for å utøve vårt samfunnsoppdrag med respekt og verdighet. 

Tilbake