Strand kyrkjelege fellesråd > Artikler > Nyheter
Utandørs vigsel
Utandørs vigsel
Ønskjer du ein utandørs vigsel? Ja, det er muleg!

Dersom du ønskjer å ha vigsel ein annan stad enn i ei av kyrkjene, er det frå og med 19. mars 2014 opna opp for utandørs vigslar på desse tre plassane i Strand:

 

• Mølleparken, Tau (kun utandørs)
• Jørpelandsholmen, Jørpeland
• Vaulali leirstad, Bjørheimsbygd (kun utandørs) 

 

I tillegg er Dørvigå i Lysefjorden (Forsand) komme med på godkjende vigselsplassar utanom kyrkjene.

 

Ta kontakt med kyrkjekontoret på tlf 51 74 11 30 eller e-post kyrkja@strand.kommune.no dersom du ønskjer nærare informasjon.

Ved vigslar på desse stadene kan det vera:

- at det er lokale forhold som gjer at brureparet må føreta bestilling/reservasjon av staden også hos andre enn kyrkjekontoret.
- at det av tilsettressurs kun er prest som er med ved utandørs vigslar
- at kyrkja ikkje pliktar å stilla med utstyr som følgjer med utandørs vigslar (lydanlegg, musikkutstyr, alter, lys, kors, stolar, etc).izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort