Gravplassane i Strand
Gravplassane i Strand
Her finn du ein oversikt over dei fem gravplassane i Strand.
Her finn du ein oversikt over dei fem gravplassane i Strand.

Her er det kart over kvar enkelt kirkegård/gravplass:

Strand kyrkjegard - gammal
Strand kyrkjegard - ny
Voster kyrkjegard
Langeland kyrkjegard
Førland gravlund
Idse gravplass