Gravplassane i Strand
Gravplassane i Strand

Informasjon om kyrkjegardane

 

 

Her kan du søke på gravlagde på gravplassane i Strand.

Her er det kart over kvar enkelt kirkegård/gravplass:

Strand kyrkjegard - gammal
Strand kyrkjegard - ny
Voster kyrkjegard
Langeland kyrkjegard
Førland gravlund
Idse gravplass