Konfirmant på Jørpeland 2018 -2019
Konfirmant på Jørpeland 2018 -2019

PÅMELDING TIL KONFIRMANTÅRET HER

 


Bli med på et spennende år som konfirmant 2018-2019

    

 

En generell brosjyre om konfirmasjon blir sendt fra Kirkerådet i løpet av våren til alle 8.klassinger som er døpte eller tilhørende i den Norske kirke, men ALLE på trinnet er velkomne til å delta.

Informasjon om konfirmantåret 2018-2019 i Jørpeland menighet har blitt sendt i posten til alle medlemmer i mai 2018.

INFOBROSJYREN FOR 2018- 2019 FINNER DU HER  (den sendes og i posten)...

 

Påmelding her (trykk)!

FRIST FOR PÅMELDING 18. AUGUST 2018

INFORMASJONSMØTE  for nye konfirmanter og foreldre/foresatte 22. mai 2018 kl 20-21 

 

*Konfirmanttida startar med leir (for de som vil) på Furutangen, Hjelmeland.  Fre.kveld 31.august .-  Søn 2.sept. 2018.

* På høsten 2018 vil vi presentere alle de nye konfirmantene i gudstjenesten. Vi fordeler konfirmantene på 2 gudstjenester.

Enten 30 sept. eller 21. okt. kl. 11:00 på gudstjenesten.

 

* Våren 2019 er konfirmasjonsdatoene i Jørpeland menighet: lørdag 4.mai, søndag 5.mai og / eller lørdag 11.mai.

NB! Lørdag 4.mai er det og konfirmasjon på Tau, hvis noen skal i konfirmasjon der..

 

           

                  

 

Enten du trur, tvilar eller berre er nyfiken, er du velkommen til konfirmasjon i kyrkja.
I konfirmasjonstida får du lære meir om deg sjølv og Gud.
Du får høve til å utforske nokre
av dei mange spørsmåla i livet saman med andre.
Vi snakkar om livet – på godt og vondt. Samstundes får du oppleve mykje nytt.


Konfirmasjonsdagen
Sjølve konfirmasjonsdagen er ein stor festdag for deg, familien og kyrkjelyden.
Den markerer avslutninga på ei spennande tid der du har vore saman med andre for å snakke, lytte og lære, skape og erfare.
I Den norske kyrkja er konfirmasjonen ei forbønshandling. Konfirmasjonsgudstenesta er høgtideleg,
og alle konfirmantane kneler ved alterringen. Presten eller konfirmantleiaren din ber for deg. 


Konfirmasjonstid
Alle har rett til ei god konfirmasjonstid. Dersom du har behov for tilrettelegging,
tar du og familien din kontakt med Jørpeland menighet på telefon 51 74 11 30.

For å bli konfirmert, må ein vere døypt.
Dei som ikkje er det frå før, kan bli døypt i løpet av konfirmantåret.


*Konfirmantsamlingene starter opp i slutten på september 2018.

  Hvis noen har spørsmål, ta kontakt på epost: mia.christina.raustein@strand.kommune.no 
  eller ring 5174 1140, eller på Facebook: "Mia kateket Jørpeland"