Konfirmant på Jørpeland 2017-2018
Konfirmant på Jørpeland 2017-2018

Velkommen som konfirmant i Jørpeland menighet. PÅMELDING HER!

 


Bli med på et spennende år som konfirmant 2017-2018

    

 

En generell brosjyre om konfirmasjon blir sendt fra Kirkerådet i løpet av våren til alle 8.klassinger som er døpte eller tilhørende i den Norske kirke, men ALLE på trinnet er velkomne til å delta.

Informasjon om konfirmantåret 2017-2018 i Jørpeland menighet har blitt sendt i posten til alle medlemmer i april 2017.

INFOBROSJYREN FOR 2017-2018 FINNER DU HER  (den sendes og i posten)...

 

Påmelding her (trykk)!

FRIST FOR PÅMELDING 23. JUNI 2017 !

Informasjonsmøte for nye konfirmanter og foreldre/foresatte 18 mai 2017 kl.20-21.

*Konfirmanttida startar med leir (for de som vil) på Furutangen, Hjelmeland.  Fre.kveld 1.sept.-  Søn 3.sept. 2017.

* På høsten 2017 vil vi presentere alle de nye konfirmantene i gudstjenesten. Vi fordeler konfirmantene på 2 gudstjenester. Enten 17.sept. eller 1. okt. kl. 11:00 på gudstjenesten.

* Våren 2018 er konfirmasjonsdatoene i Jørpeland menighet: søndag 29.april og lørdag 5.mai 2018. NB! Ikke konfirmasjon 29 mai, men 29 april og 5 mai.

Det var en skrivefeil i arket som dere fikk i posten. Brosjyre kommer i posten senere

           

                  

 

Enten du trur, tvilar eller berre er nyfiken, er du velkommen til konfirmasjon i kyrkja.
I konfirmasjonstida får du lære meir om deg sjølv og Gud.
Du får høve til å utforske nokre
av dei mange spørsmåla i livet saman med andre.
Vi snakkar om livet – på godt og vondt. Samstundes får du oppleve mykje nytt.


Konfirmasjonsdagen
Sjølve konfirmasjonsdagen er ein stor festdag for deg, familien og kyrkjelyden.
Den markerer avslutninga på ei spennande tid der du har vore saman med andre for å snakke, lytte og lære, skape og erfare.
I Den norske kyrkja er konfirmasjonen ei forbønshandling. Konfirmasjonsgudstenesta er høgtideleg,
og alle konfirmantane kneler ved alterringen. Presten eller konfirmantleiaren din ber for deg. 


Konfirmasjonstid
Alle har rett til ei god konfirmasjonstid. Dersom du har behov for tilrettelegging,
tar du og familien din kontakt med Jørpeland menighet på telefon 51 74 11 30.

For å bli konfirmert, må ein vere døypt.
Dei som ikkje er det frå før, kan bli døypt i løpet av konfirmantåret.


*Konfirmantsamlingene starter opp onsdager og/eller torsdager i slutten på september 2017.

  Hvis noen har spørsmål, ta kontakt på epost: mia.christina.raustein@strand.kommune.no 
  eller ring 5174 1140, eller på Facebook: "Mia kateket Jørpeland"