Strand kyrkjelege fellesråd > Artikler > Nyheter
Avlyste arrangementer i kirkene
Avlyste arrangementer i kirkene

Alle åpne og offisielle arrangement i regi av kirken – ved ansatte eller frivillige – er avlyst inntil videre.

Dåp, gravferd og vielser blir avholdt etter nærmere avtale med de det angår.

Kirkekontoret vil ha telefontid mandag-fredag kl. 08.30-14.
Fysisk frammøte på kontoret kun etter avtale.
 
Adresse: Fjelltunvegen 3, Jørpeland 
Tlf: 51741130

​Dette som tiltak for å begrense
smitte av koronavirus.

Alle åpne og offisielle arrangement i regi av kirken – ved ansatte eller frivillige – er avlyst inntil videre.

Dåp, gravferd og vielser blir avholdt etter nærmere avtale med de det angår.

Koronaviruset påvirker i disse dager hele samfunnet, både lokalt, nasjonalt og i resten av verden. 

Menighetene og gravplassvirksomheten i Strand følger de råd, pålegg og anbefalinger gitt av Folkehelseinstituttet, Strand kommune og Stavanger biskop.

Det er besluttet i samråd med Prosten i Ryfylke at gudstjenestene i Strand og Jørpeland kirker er avlyst ut mars.

Når det gjelder dåp og vielser, vil det bli forsøkt gjennomført i enkle former. Dette avtales i direkte kontakt med dem det gjelder. Maksimalt antall til stede vil være 50 personer. 

De fleste andre aktiviteter og arrangementer i menighetene er også avlyst eller utsatt inntil videre. Se menighetenes nettsider for mer informasjon.

Strand kirkelige fellesråd og menighetene i Strand følger med på og er forpliktet på de retningslinjene og pålegg som gis av myndighetene. Vi er forpliktet til å bidra i den nasjonale dugnaden som nå pågår. Vi minner hverandre også på at forholdene og bestemmelser endres på kort varsel, og at det kan bli ytterligere restriksjoner.

Også begravelser må forholde seg til disse restriksjonene.

Begravelsesseremonier kan ha maksimalt 50 personer til stede, og gjennomføres i utgangspunktet kun med den nærmeste familien til stede. Seremoniene bør derfor være i stillhet.

Vi ber om forståelse for at Den norske kirke i Strand også må ta sin del av det samfunnsviktige ansvaret vi alle har!

Kirkekontoret vil ha telefontid mandag-fredag kl. 08.30-14.
Fysisk frammøte på kontoret kun etter avtale.
 
Adresse: Fjelltunvegen 3, Jørpeland 
Tlf: 51741130izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort