Ledig prosjektstilling - ungdomsdiakon/diakonimedarbeider
Ledig prosjektstilling - ungdomsdiakon/diakonimedarbeider

Like du å jobbe med og blant ungdommer? Da bør du sjekke ut denne stillingen!

Ønsker du en utfordrende og nytenkende stilling i Den norske kirke? Liker du å arbeide med nye prosjekt? Ønsker du å drive ungdomsarbeid i Ytre Ryfylke? Kanskje er du den vi leter etter og vil ha med på laget.

Strand og Forsand sokn har gått sammen om et prøveprosjekt i 2 år med ungdomsdiakoni i Ytre Ryfylke og søker etter en ungdomsdiakon/diakonimedarbeider  i 80 % stilling for to års prøveprosjekt. Dette er en unik mulighet for deg som ønsker å arbeide med menighetsutvikling med og blant ungdommer.

Prosjektet har som mål å etablere et kristelig tilbud for ungdommer i Strand og Forsand. Vi leter etter deg som ønsker å drive relasjonsbygging med ungdommer, frivillige og ansatte medarbeidere i de ulike menighetene. Vi er på let etter en ungdomsdiakon/diakonimedarbeider med god gründerånd, en som kan samordne og styrke arbeidet vi alt driver – og som samtidig kan tenke nytt om hvordan drive ungdomsarbeid på tvers av menighetene i Ytre Ryfylke.

Ungdomsdiakonen/diakonimedarbeideren vil bli ansatt i et to års prøveprosjekt med mulighet for forlengelse. Vedkommende vil være en del av staben til Strand menighet med kontorsted pt. på Jørpeland. Vedkommende vil også ha jevnlig tilstedeværelse på Forsand og Tau (Strand videregående skole). En styringsgruppe med én representant hver fra Strand og Forsand sokneråd, samt én ansatt frå hver stab vil lede prøveprosjektet sammen med kirkevergene i Strand og Forsand.

Prosjektstilling som ungdomsdiakon/diakonimedarbeider i Ytre Ryfylke 80 % prosjektstilling – 2 års prøveprosjekt, med mulighet for forlengelse

Arbeidsoppgaver er bl.a.:

  • Diakonale tiltak rettet mot aldersgruppen 13 til 20 år etter den såkalte 13-20-modellen
  • Hovedmålet er å fremme inkluderende fellesskap og skape møteplasser på Tau for denne aldersgruppen
  • Samtaletilbud til ungdom i målgruppen
  • Rekruttering og oppfølging av frivillige medarbeidere
  • Delta i konfirmantarbeidet på Forsand
  • Samarbeide med aktuelle offentlige og frivillige aktører

Kvalifikasjoner:

  • Godkjent diakoni- og eller annen relevant kirkelig utdanning som kan kvalifisere for stillingen, jfr tjenesteordning og kvalifikasjonskrav i den norske kirke.
  • Erfaring fra arbeid blant ungdom i målgruppen og/eller diakonalt arbeid
  • Evne til å rekruttere og lede frivillige medarbeidere til diakonal innsats  
  • Personlige egenskaper som formidlingsevne, samarbeidsevne, evne til å motivere, lytte, ta initiativ og være fleksibel vil bli betydelig vektlagt.

Fellesrådet vil kunne vurdere søkere uten godkjent diakoni- og/eller annen relevant kirkelig utdanning, selv om stillingen krever biskopens vigsling etter tjenesteordningene.

Kirkevergen i Strand er nærmeste overordnede. Lønn etter gjeldende tariffavtale. 

KLP pensjonsordning. Den som tilsettes må være medlem av Den norske kirke. Politiattest må fremlegges ved tilsetting. Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes.

Tiltredelse 1. august 2019 – eller etter avtale.

Opplysninger om stillingen kan du få ved henvendelse til kirkeverge Trond Hjorteland, 51741136/46945242 E-post: trond.hjorteland@strand.kommune.no.

Søknadsfrist: 3. mai 2019

Søknad med CV, vitnemål og attester (returneres ikke) sendes på e-post til trond.hjorteland@strand.kommune.no, eller per vanlig post til: Strand kirkelige fellesråd v/Trond Hjorteland, Postboks 188, 4126 Jørpeland.

NB: Vi ber deg sende dokumenter som inneholder personnummer pr post, eller i sladdet versjon.

Forenklet søkerliste vil være offentlig, og utvidet søkerliste vil være offentlig for andre søkere. Dersom du ønsker å være unntatt dette, bes du om å gi beskjed om det når du søker.