Strand kyrkjelege fellesråd > Artikler > Nyheter
Film om folkekyrkja i Strand
Film om folkekyrkja i Strand

Kva gjer eigentleg folkekyrkja i Strand? Sjå filmen om oss, og få nokre svar! 

Her ein film med info om noko av arbeidet arbeidet som folkekyrkja i Strand driv.

Filmen er produsert av Nåden Media på oppdrag frå Strand kyrkjeleg fellesråd.