Strand kyrkjelege fellesråd > Artikler > Nyheter
Gravferd i kyrkja
Gravferd i kyrkja

Her finn du generell informasjon om gravferd i kyrkja og gravlegging.

Frå www.kyrkja.no:

INFORMASJON OM GRAVLEGGING, KREMASJON, GRAVPLASSER OG GRAVMINNER

INFORMASJON OM GRAVFERD I KYRKJA